Thánh Giuse bế Chúa
Các Thánh, Thánh Giuse
Chân dung Chúa Giêsu
Chân dung Chúa Giêsu, Chúa Giêsu
Apraham hiến tế con là Isaac
Apraham, Cựu Ước, Isaac, Kinh Thánh
Mừng Chúa phục sinh
Chúa Giêsu, Phục Sinh
Chân dung Chúa Giêsu
Chân dung Chúa Giêsu, Chúa Giêsu
Chúa cưỡi lừa vào Thành
Chúa Giêsu, Lễ lá
Đức mẹ Maria
Đức Maria
Cánh đồng lúa rực rỡ
Cánh đồng lúa
Chúa Phục Sinh
Chúa Giêsu, Phục Sinh
Chúa Giêsu ôm chiên con
Chiên Con, Chúa Giêsu
Chén lễ
Chén Thánh, Thánh Thể
Chuông Giáng Sinh
Biểu tượng, Giáng Sinh
Chúa giúp kẻ khó
Chúa Giêsu
Chúa ôm chiên con
Chiên Con, Chúa Giêsu
Dụ ngôn người trồng nho
Kinh Thánh, Tân Ước
Biểu tượng Thánh Thể
Biểu tượng, Thánh Thể
Chúa Phục Sinh
Chúa Giêsu, Phục Sinh
Chúa chịu chết
Chúa Giêsu, Thương khó
Biểu tượng Thánh Thể
Biểu tượng, Thánh Thể
Kinh Mân Côi
Tràng hạt Mân Côi
Đức Mẹ Maria
Đức Maria
Thiên thần Gabriel
Hoạt hình, Thiên Thần
Thánh Phaolô ngã ngựa
Các Thánh, Thánh Phaolô
Bà Maria thăm chị họ
Kinh Thánh, Tân Ước
1 2 18